Nepodepsané příspěvky a fotografie - mad snailer. 
Odborný PC poradce - HH.

Vítejte v tajuplném světě Achatin

P7100075a.jpg

Rozmnožování plžů

Šneci se rozmnožují, ale my bychom je měli cíleně odchovávat.

 
Detail páření A. fulica
Detail páření A. fulica
P6202942.JPG
1-P5070168-001.JPG
1-P5070172-001.JPG
Pohlavní zralost 
Pohlavní zralosti dosahují lissachatiny za dobrých podmínek k růstu už v 5 měsících, obvykle v 1. roce, Achatina achatina ve stáří 2 let. Archachatiny se mohou rozmnožovat už koncem 1. roku, obvykle až po dosažení tohoto stáří. 
 Svou schopnost nejen se pářit, ale také klást vejce signalizují achatiny vypuštěním 1 až několika nezralých vajíček, která obvykle nemají ani pevnou skořápku a nejsou oplozená. Oplozená vejce mají pevnou skořápku, jsou smetanově bílá až nažloutlá.
Je zajímavé, že nejrychleji rostoucí a největší šneci sex často odkládají a nakonec působí častěji jako samci a vejce nekladou. Při selekci odstraňujeme mláďata s podprůměrnou velikostí, do chovu a prodeje zařazujeme plže, kteří dosahují nejpočetnějšího průměru. Maximálně velké jednotlivce si ponecháváme jako ozdobu terárií a mazlíčky. Ovšem nejcennější jsou takové snůšky, kde všechna mláďata rostou stejně rychle a počet zaostávajících je zcela nepatrný (viz obrázky níže).
měsíc stará mláďata lissachatin
měsíc stará mláďata lissachatin
tříměsíční mláďata lissachatin
tříměsíční mláďata lissachatin
čtyřměsíční mláďata lissachatin
čtyřměsíční mláďata lissachatin
selekce-001.jpg
Vyrovnaná snůška se vyznačuje tím, že všechna mláďata rostou skoro stejně. Taková snůška také svědčí o kvalitě rodičů a je chovatelsky cenná.
"milostný tanec"
"milostný tanec"
IMG_1470.JPG
IMG_1472.JPG
vejce ve váčku v ulitě, připravená vejcovodem dojít k pohlavnímu otoru
vejce ve váčku v ulitě, připravená vejcovodem dojít k pohlavnímu otoru
Pozorování mad snailer jsou však necelistvá a je možno je opravit či doplnit.   

Jestliže nastoupí suché období (viz tabulku střídání období http://achatinaclub.mypage.cz/rubriky/chovna-zarizeni), šnek ho přečká zavíčkován ve své ulitě. Jakmile padnou první kapky v dešťové sezóně, šneci vytlačí víčka a během několika dnů až týdnů se začnou pářit. Podobnou situaci můžeme navodit i v teráriu. Je vhodné ji synchronizovat s momentálním stavem počasí v zemi původu.

Také u achatin dochází k "namlouvání šneků", které ale chovatel může přehlédnout, nebo chybně interpretovat jako šikanu. Jeden šnek vylézá druhému na ulitu a kouše ho shora do krku. Je to projev dvoření, který má vyprovokovat partnera k páření. Jindy můžeme nějaký čas před pářením pozorovat partnerské tance, které mají synchronizovat naladění šneků na sex (viz obrázky výše).

Při páření putuje sperma obojetným spermoviduktem a pak samostatnou cestou do penisu. Žádná vajíčka při této cestě nejsou oplodněna, protože ještě nejsou zralá. Získané sperma se ukládá do zvláštního váčku spermatophoru a je použito později, při dozrání vajíček. Vajíčka se uvolňují po 1-3 až 18 dnech a při své cestě  jsou oplozena, vytváří se vaječný žloutek a skořápka. Nyní už může být vejce sneseno.

 Při nerušené snůšce šnek vytlačí do substrátu dutinu, tam vejce naklade a nakonec dutinu uzavře substrátem tak dovedně, že samotná vejce nejsou zeminou prosypána. Obecně u Lissachatin se snesená vajíčka (50-500 ks) líhnou za 2-3 týdny, u Archachatin (7-15 ks) za 4-8 týdnů (viz tabulku níže).

Po vylíhnutí mláďata zůstávají v dutině několik dní, tráví zbytky vaječného žloutku a požírají vaječné obaly a první sousta substrátu. Když se vylíhne téměř celá snůška, vyrazí mláďata kolektivně na povrch substrátu shánět novou potravu. Jejich ulitky jsou průsvitné, je patrná žilnatina plic. Během několika mála dní se jim začnou na ulitkách vytvářet proužky tak, jak je typické pro jednotlivé druhy.

 Poznámka:Lissachatina immaculata immaculata je schopna samooplodnění. Vylíhnutá mláďata mají zúženou genovou základnu, mohou být posíleny pozitivní, ale také negativní vlastnosti. Hodně tedy bude záležet na chovateli, zda šneky podrobí selekci a pro další chov ponechá jen nejkvalitnější jedince.  


Co se snůškou?
Vajíčka dáme do krabičky s vlhkým substrátem, pokryjeme vrstvičkou substrátu, porosíme a zavřeme. Uložíme do tepla 23-25 (27)st. Obden je můžeme na malou chvilečku otevřít a zase zavřít, aby se proměnil vzduch. Kde nehrozí vniknutí mušek, můžeme do víčka propíchnout několik drobných otvorů.
Poznámka: Uvědomme si, že lissachatiny jsou co do počtu vajec velice plodné, minimálně stejné množství jako nám snesly i jiným chovatelům, takže trh je přesycen. Pokud si chceme nějaká mláďata odchovat pro sebe, uděláme selekci až po měsíci stáří, ponecháme si několik těch nejlepších a zbytek utratíme v mrazáku.
Mohu ponechat šnekům snůšku v teráriu?
Není to vhodné. Mohu uvést ze zkušenosti: Vajíček v tera jsem si nevšimla a šneci je neprodyšně zadupali mokrým substrátem. Vajíčka se udusila - poznalo se to i podle zbarvení - byla ošklivě nahnědlá a při rozbití se ukázalo, že se z nich stali tzv. pukavci. Zárodky odumřely a za nepřístupu vzduchu se rozložily.
 
Jak poznám neoplozená vejce?
Nejjednodušší je prosvítit je baterčičkou - jsou průsvitná.
Co když vejce není průsvitné, poznám, jestli se vylíhne?
Mrtvá vejce poznáme nejlépe tak, že se začnou obalovat substrátem (vliv bakterií), jsou na povrchu lepivá.
Proč mají achatiny takové spousty vajíček?
Protože jsou to zvířata v přírodě silně ohrožená predátory, cizopasníky a chorobami. Obrovský počet vajec umožňuje několika jedincům přežít do dospělosti. Většina  mládat je zlikvidována brzy po vylíhnutí, malé procento se dožije pohlavní zralosti. V přírodě se u fulik reprodukčního věku, tj. asi 300 dní, dožije jen 5% ze snůšky. 
Zajímavost: 
Rozmačkala jsem na krmení několik vajíček. Jedno bylo jen popraskané, ale bílek nevytekl. V prostředí odchovničky s téměř 100% vlhkosti se po 10 dnech vylíhl šneček.
 

Druh

Od páření ke snůšce

dní

Od snůšky k líhnutí prvních vajec dní +

Lissachatina  fulica

5

5 - 9

Lissachatina albopicta

10 - 45

7 - 15

Lissachatina reticulata

12 - 21

12

Capaea nemoralis

19

12

Lissachatina im. immaculata

 

3

Lissachatina im. panthera

14

6 -7

Cochlitoma varicosa

  22 - 28 čím déle-

-tím dříve  9 - 3

Achatina achatina

 30 - 35

18 - 21

Archachatina marginata ovum

 

měsíc

Archachatina m. suturalis

 

21 - 31

Archachatina puylaerti

 

20 - 30

Limicolaria flammea 

 

 8 - 12

Archachatina marginata eduardi

 

              3 týdny

 Hadra webbi, Australia

 asi měsíc

 asi 25 dní

+při teplotách průměrných pro ten který druh 

 

                      

1-P8200082.JPG
O chovu je dobré vést si poznámky, pak se v odchovech snadno orientujeme a případným zájemcům o koupi můžeme poskytnout důležité informace, dokonce doložit rodokmen.
1-P8200081.JPG
schéma rozmnožovacího ústrojí
schéma rozmnožovacího ústrojí
Rozmnožování plžů (verba)

Plži rodu achatina patří mezi hermafrodity, to znamená že se jedná o živočichy schopné produkovat současně vajíčka i spermie. Ale někteří suchozemští šneci nejsou hermafrodité, vyskytují se plži odděleného pohlaví, jak samice, tak samci. Tito šneci jsou i u nás chováni: na obrázku č. 1
Tropidophory

Tropidophory

Pohlavní orgány

Pohlavní žlázy, vaječníky a varlata jsou nahrazeny velice složitou obojetnou pohlavní žlázou (hermafroditickou gonádou - ovotestis). Tato žláza navazuje na pravý lalok nazelenalého hepatopankreatu. Ovotestis obsahuje společný vývod pro spermie i pro vajíčka. Žláza je kulovitého tvaru s hrbolatým povrchem, uložena v blízkosti apexu.
vejcovody.jpg
0 chov anatomie oboupohl. žl (1).jpg
Od žlázy se cesta rozděluje na ovidukt a na spermidukt. Pohlavní buňky, spermatozoidy, jsou odváděny hustými kličkami bílého spermaduktu k bílkové žláze (obr. č. 2) a dále se cesta rozšiřuje v chámovod. Chámovod vytváří v přední části penis s bičíkovitým přívěskem. Navenek vyúsťuje penis vedle samičího otvoru. Při páření (kopulaci) je sperma shromažďováno do zásobního váčku (receptaculum seminis), který vypadá jako kulička na konci vývodního kanálku. V bičíkovitém přívěsu k penisu se spojují chámové buňky ve spermatofory.
Bílková žláza

Bílková žláza

Vajíčka po vypuzení z oboupohlavní žlázy získávají v bílkové žláze výživné látky a pokračují zřaseným vejcovodem (oviduktem) do prstovité přidatné (skořápečné) žlázy (obr. 3). Po oplodnění vajíček se vytvářejí vaječné obaly. Mezi oběma žlázami se nachází šípový vak, který obsahuje aragonitovou šípovou jehlici, tzv. "šíp lásky", tvořený z uhličitanu vápenatého. Při páření šneků (kopulaci) je zasouván do pohlavní kloaky druhého šneka.
Přídatná žláza

Přídatná žláza

Vajíčka obsahují cytoplazmu a malé množství rozpuštěného žloutku. Při pohlavním rozmnožování předávají každý z pářících šneků polovinu chromozómů svým potomkům. Vajíčka jsou vypuzována do pochvy a odtud pohlavní kloakou ven.
Vzájemné páření

Vzájemné páření

Vajíčka

Vajíčka

Snášení vajíčka

Snášení vajíčka

Článek a fotografie s laskavostí zapůjčila verba
Další podrobnosti a zajímavosti o rozmnožování šneků najdete na snailworld.eu
Koupil jsem si 1 šneka a po půl roce snesl vajíčka, která se vylíhla. Jak je to možné?
Šnek si dokáže uchovat spermie několik měsíců, snad až rok.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mad snailer 

 sadraphael@seznam.cz


Vážení přátelé, pokud mi chcete poslat zprávu, tak na tuto mailovou adresu.
Nepoužívejte rubriku poskytovatele Poslat zprávu.  

Limax cinereoniger
Limax cinereoniger
12. 2. 2012 jsme si to tu založili.
Img_0033.jpg
Kopírování textů
Tyto stránky vznikly v době, kdy na českém internetu chyběly ucelené a podrobnější informace o achatinách. Na vytvoření tohoto webu, sehnání potřebných informací, překladech z cizích jazyků, shánění fotografií apod. jsme strávili opravdu hodně času. Pod každým článkem je podepsán jeho skutečný autor - tedy člověk, který sehnal informace a zpracoval je do této konečné podoby. Žádný z textů není "ukraden" odjinud a také všechny fotografie jsou zde uveřejněny se souhlasem jejich autorů. Pokud jsme nepsali z "vlastních zkušeností", pak dole pod článkem najdete odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali informace.
Jakékoliv kopírování textů, fotografií nebo dokonce celých článků bez našeho vědomí považujeme za neetické, neférové a v podstatě ubohé jednání.
 
Není důvod zaplavit internet tisícem stejných nicnevypovídajících stránek. Pokud chcete přispět k osvětě, zkuste zpracovat něco, co tu ještě není... ;)
Máte-li spisovatelské ambice a baví vás psát něco nového... přidejte se k nám a staňte se spolutvůrci webu...;) Jeden kvalitní web s kompletními informacemi je vždy lepší než 10 neúplných;)

Pokud přesto toužíte po nějaké té fotce apod... napište na e-mail. My nekoušeme ;)
Za kolektiv autorů: Bebecha (12. 5. 2008), mad snailer (12. 2. 2012)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one