Nepodepsané příspěvky a fotografie - mad snailer. 
Odborný PC poradce - HH.

Vítejte v tajuplném světě Achatin

P7100075a.jpg

Kdo je kdo?

Co to je za šneka?

Určit druh šneka je někdy velice obtížné, ale většinou se „pravdy" dobrat dá. Nejčastěji lidé rozlišují šneky podle barvy ulity, ale to může být zavádějící, protože i mezi sourozenci z jedné snůšky existuje obrovská variabilita v kresbě a barvě ulity. Barva a kresba ulity se také mění s věkem. Většina mláďat se líhne s téměř průhlednou ulitou, s věkem se mění v kresbu typickou pro dospělé jedince.

Nejjednodušší je neprve si určit, zda máte doma šneka z rodu  Achatina nebo Archachatina.
K tomu můžeme použít následující rozlišovací znaky:

Apex - neboli vrchol (špička) ulity. 
Rod Achatina má apex špičatý, rod Archachatina jej má kulatý. Pokud ale máte doma jen jednoho prvního šneka, může se vám to takto hodně špatně určovat. Obecně tvar apexu odpovídá velikosti vejce, z kterého se šnek vylíhl - Archachatiny mají veliká vejce.

P2270099.JPG
P2270096.JPG
P2270100.JPG

Dle mého názoru je je nejjednodušší podívat se na „ocas" - tedy  koncovou část nohy šneka. Archachatina má na konci ocasu typické vystouplé „V" - takový trošku „dračí" ocas. (viz foto). Toto véčko mají na ocase všechny Archachatiny. Achatina na ocase véčko nemá, nebo je nemá na okrajích vystouplé. Jedinou výjimkou je druh Achatina achatina, který přestože patří pod rod Achatina, vystouplé véčko má.

Posledním rozlišovacím znakem mezi rodem Achatina  a Archachatina je velikost vajíček. Rod Archachatina klade jen několik (6-20 dle druhu) velmi velikých vajíček (1,2 - 2 cm), naproti tomu Achatina klade od několika desítek až po několik stovek vajíček v jedné snůšce a vajíčka jsou mnohem menší (méně než 1 cm).

Pokud máte určený rod, můžete se vrhnout na rozpoznání konkrétního druhu.

Máte-li šneka rodu Archachatina, pak rozpoznávacím znakem mezi jednotlivými druhy a poddruhy je barva columelly.
Žlutá až meruňková columella je znakem  druhu Archachatina marginata  ovum.
Červenou columellu má  Archachatina marginata  suturalis.
Bílá columella pak poukazuje na  Archachatina marginata  marginata.

Zpracovala Bebecha

Zdroje:Hanel L., Praha 2002, Universita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum // Časopis 100+1 - vydání: 14/2007, autor (ak) 

 Internetové stránky: International Commission on Zoological Nomenclature - www.iczn.org // Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - http://www.natur.cuni.cz/nazv/


Revize a některé fotografie mad snailer
Doporučená literatura T. Protiva, Oblovky

Pište správně názvy šneků podle systematické taxonomie!

Základ systematickému názvosloví  položil  přírodovědec Carl von Linné (23. 5. 1707 - 10. 2. 1778)

Jednotné zoologické názvosloví začalo platit 1. ledna 1758 .

Linné nemohl tušit, že jím započatá práce nabude tak gigantických rozměrů. Ve své knize o systému rostlin používal k rozřazení pouze pět klasifikačních úrovní: říše, třída, řád, rod a druh. V dnešním mnohem detailnějším členění se již neobejdeme bez pojmů kmen a čeleď, ale také bez mnoha dalších mezistupňů jako podříše, nadřád, podřád, infrařád a několika dalších.

V současnosti rozlišujeme přibližně 5 možných způsobů označení konkrétního druhu:

1. Mezinárodní vědecký (latinský) název

2. Český vědecký název (nebo jiný národní vědecký název)

3. Národní lidový název

4. Mezinárodní obchodní (lidový) název

5. Obchodní kódové označení

V současnosti je mezinárodní jednotné názvosloví upraveno Mezinárodním kódem zoologické nomenklatury (ICZN), založené v roce 1895. Pravidla pojmenování organismů určuje nomenklatura :

binomická (např. Achatina reticulata) či

trinomická (např. Archachatina marginata ovum).

Za vědeckým názvem se píše jméno autora, např. Achatina fulica Bowdich, 1822.  Značí to,  že autor publikoval v uvedeném roce originální popis šneka a dodnes tento název platí.

V odborném textu se někdy setkáváme se zkratkou sp. (= species) za rodovým jménem (např. Archachatina marginata sp. Cameroon 2). Značí to, že uvedeného živočicha lze spolehlivě určit jen do rodu a byl nalezen v Kamerunu.

Jména osob byla latinizována (např.z Linné na Linnaeus - Achatina achatina achatina Linnaeus, 1758). Druhý pád těchto jmen má podle latinské gramatiky ve všech případech koncovku - ii (někdy se však setkáváme s druhovým jménem končícím jen na - i), např. Lissachatina fulica hamillei, Petit, 1859

Taxony nižší než druh:

1. poddruh - soubor genotypicky shodných populací určitého druhu obývajících část areálu druhu a taxonomicky odlišných od ostatních populací stejného druhu ( např. Archachatina marginata suturalis)

2.  varieta (var.) -představuje nějakou odchylku od pevného vzoru (typu) (např. Archachatina marginata candefacta var. stripped)

3. forma - termín používaný k označení různých odchylek, k označení sezónních variet nebo chovatelských ustálených odchylek nezařaditelných pod označení plemeno ( Lissachatina fulica hamillei var. rodatzi f. albino body)

Taxony vyšší než druh:

1. rod - soubor druhů, které sdílejí společné vývojem vzniklé (morfologické a ostatní) znaky(např.Lissachatina)

2. čeleď (koncovka - dae, např. Achatinidae)

3. a další:

Říše: Animalia - živočichové

Kmen: Mollusca - měkkýši
Třída: Gastropoda - plži
Podtřída: Pulmonata - plicnatí
Řád: Stylommatophora - stopkoocí
Čeleď: Achatinidae - achatinovití
Rod: Achatina, 
podle jiného zařazení z roku 1994 a 1995 Lissachatina  - oblovka
Druh: Lissachatina fulica - oblovka žravá

 

Pravopis:

latinsky : Lissachatina fulica hamillei v. rodatzi, Dunker, 1852

česky: oblovka žravá

Zpracovala mad snailer

Jak vyslovovat latinské názvy šneků?

Vědecké názvosloví v zoologii (a biologii) se uvádí v latině. (Proč používáme latinské, a ne české názvy? Poněvadž latinské názvy jsou jednoznačné = označují jen toho jediného tvora ev. rostlinu.) Protože latině už se dnes málokde vyučuje, připomeneme si, jak je to s výslovností latinských slov (připomínám, že v přepisu výslovnosti neexistuje y, používá se jen i, které nezměkčuje - tudíž buď píšeme [dˇi] , nebo [di] - čti tvrdě jako česky dy) 
              
Prakticky - v zásadě čti, jak je psáno, kromě:

reticulata - [retikuláta], achatina - [achatína]

fulica, tincta - [fulika, tinkta] (c před a,o, u, souhláskou)
caepea - [cépea] (c před e, i)

caepea -  [cépea]  ae [é]

lissachatina - [lisachatína]  s před souhláskou i zdvojené ss [s]
varicosa - [varikóza], camerunensis - [kamerunenzis]  s před samohláskou [z]
immaculata - [immakuláta]

dlouhé koncovky:
adelinae - [adelíné]
webbi - [vebí] 
rhodei - [rodejí]
limicolaria - [limikolárija]  ia, ie jako [ija, ije]

délky = přízvuk:
ovum - [óvum]
suturalis - [suturális], marginata  - [margináta]

Poznámka ke skloňování Achatina fulica:
Buď k Achatině fulica - ohýbáme jen první slovo, nebo česky: fulika, fuliky, fulice, fulikou. (Tudíž nemůžeme psát fulici, fulicou. Z hlediska pravopisu i výslovnosti je to bastard.)

Možno doplnit další případy.
Zpracovala mad snailer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mad snailer 

 sadraphael@seznam.cz


Vážení přátelé, pokud mi chcete poslat zprávu, tak na tuto mailovou adresu.
Nepoužívejte rubriku poskytovatele Poslat zprávu.  

Limax cinereoniger
Limax cinereoniger
12. 2. 2012 jsme si to tu založili.
Img_0033.jpg
Kopírování textů
Tyto stránky vznikly v době, kdy na českém internetu chyběly ucelené a podrobnější informace o achatinách. Na vytvoření tohoto webu, sehnání potřebných informací, překladech z cizích jazyků, shánění fotografií apod. jsme strávili opravdu hodně času. Pod každým článkem je podepsán jeho skutečný autor - tedy člověk, který sehnal informace a zpracoval je do této konečné podoby. Žádný z textů není "ukraden" odjinud a také všechny fotografie jsou zde uveřejněny se souhlasem jejich autorů. Pokud jsme nepsali z "vlastních zkušeností", pak dole pod článkem najdete odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali informace.
Jakékoliv kopírování textů, fotografií nebo dokonce celých článků bez našeho vědomí považujeme za neetické, neférové a v podstatě ubohé jednání.
 
Není důvod zaplavit internet tisícem stejných nicnevypovídajících stránek. Pokud chcete přispět k osvětě, zkuste zpracovat něco, co tu ještě není... ;)
Máte-li spisovatelské ambice a baví vás psát něco nového... přidejte se k nám a staňte se spolutvůrci webu...;) Jeden kvalitní web s kompletními informacemi je vždy lepší než 10 neúplných;)

Pokud přesto toužíte po nějaké té fotce apod... napište na e-mail. My nekoušeme ;)
Za kolektiv autorů: Bebecha (12. 5. 2008), mad snailer (12. 2. 2012)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one