Nepodepsané příspěvky a fotografie - mad snailer. 
Odborný PC poradce - HH.

Vítejte v tajuplném světě Achatin

P7100075a.jpg

Co je to? - FAQ

Rub pokrývá perleťová vrstva.
Rub pokrývá perleťová vrstva.
sam víčko.jpg
snaifarmhab.jpg
operculum
operculum
Výslovnost slov z latiny najdete v rubrice Kdo je kdo.apex?
vrcholová část ulity (zárodečná ulita)
columella?
viditelná část sloupku (osy ulity), cívka
detrivorní?
živící se  zbytky odumřelé organické (rostlinné a živočišné) hmoty
epiphragma a diaphragma?
Epiphragma je prodyšný, ale pevný kotouč z fosforečnanu vápenatého a slizu vyloučeného šnekem přes ústí ulity před hibernací (viz obrázek pod textem).
(Diaphragma se používá k označení nějaké pružné svalové membrány v organismu obratlovců, jejímž úkolem je oddělit některé orgány - nejčastěji označení pro bránici, oddělující hrudní a břišní orgány.)
estivace?
Přechodné uzavření ulity tenkým víčkem, zhorší-li se náhle podmínky prostředí, především reakce na období sucha. Známe ji především u afrických plžů.
F1, F0 u názvů šneků některých chovatelů?
Tyto značky jsou převzaty z příbuzenské plemenitby (za účelem upevnění některých žádoucích vlastností) a znamenají generaci - P (F0) = rodiče, F1 = jejich děti, F2 = děti těchto dětí.
Šnekaři tak označují generaci z volné přírody, odchytovou F0, první generaci potomků těchto plžů v zajetí F1, generaci potomků šneků F1 jako F2, ev. atd.
Avšak při prodeji plžů novým majitelům toto označení ztrácí smysl, maximálně by si tak mohl další chovatel označit, že chová příbuzné šneky v dalších generacích, tj. děti navzájem, jejich děti zase navzájem, ale byl by to neúčelný zmatek, zvlášť proto, že majitelé šneky rozmnožují, ale cílevědomě nezušlechťují na vlastnosti. Spíše by to mělo signalizovat POZOR, tady získat do chovu jedince jiného původu, aby nedocházelo k degeneraci (tj. upevnění nežádoucích vlastností, jako je špatný a pomalý růst, náchylnost k chorobám apod.) A kdy u plžů příbuzenskou plemenitbu přerušit? Vzhledem k obrovskému počtu potomků v jedné snůšce dochází k velkému počtu kombinací vloh a je menší pravděpodobnost , že bychom spojili dva výrazně špatné jedince, takže to lze i řadu generací, zvláště provádíme-li selekci. 
gastropoda?
Označení pro třídu plžů.
hemolymfa?
Je to obdoba krve obratlovců. Česky se nazývá krvomíza, a to proto, že krev a míza se nedají od sebe oddělit. Krvomíza volně protéká mezi orgány a přináší jim kyslík, jehož přenos zprostředkuje krevní barvivo hemocyanin. Je na rozdíl od hemoglobinu obratlovců namodralé barvy, protože je utvořen na základě mědi. V hemolymfě proudí i další látky organické i anorganické, hormony a hemocyty, které plní imunitní funkci a uplatňují se při hojení poranění.
herbivorní?
To znamená rostlinožravý, býložravý. Naše achatiny patří mezi požírače rostlin, zvláště bylin (x dřeviny). Vyhledávají především takové rostliny, které jim dodají co nejvíce dusíkatých látek (bílkovin) a potřebné množství minerálií (s prvky Ca, K, P, Cu a další).
Z velké části jsou taktéž detrivorní, tozn. že požírají uhynulé organismy, ať živočichy, tak rostliny, a pomáhají tak odstraňovat z povrchu země organický odpad. Vzhledem k velkému množství nejrůznějších druhů a jednotlivců jsou významnými uklízeči na planetě.
hibernace?
Na dlouhé nepříznivé období, které jsou šneci naprogramováni očekávat (chladné zimní období, dlouhé období sucha), uzavírají ulity pevným vápenitým víčkem a snižují na minimum svůj metabolismus. Tomu se říká hibernace. Počet tepů poklesá z 36 na 3 - 4 za minutu a šnek spotřebuje asi jen 1/50 kyslíku než při aktivitě. Známe u plžů mírného pásma.
konchiolin?
zvláštní bílkovina, odolná vůči působení chemikálií, která chrání ulitu proti narušení, např. kyselinami v potravě (citrusové plody).
koprofág?
Požírač trusu, např. roztoči. Avšak i plži jsou příležitostnými koprofágy, hlavně slimáci.
leukoderma?
onemocnění pokožky zřejmě bakteriálního původu, které se u plžů rozvine za zvýšené vlhkosti a nedostatečného větrání a možná i po pokousání jiným šnekem.  Je třeba dodržovat po nákupu karanténu a také nedávat spolu různě náročné druhy.
operculum?
Některé rody šneků, např. Tropidophora, mají součástí těla pevné ovladatelné víčko - operculum, kterým uzavírají ulitu v době estivace i v době nebezpečí.
periostrakum?
Ulita suchozemských plžů se skládá z anorganického uhličitanu vápenatého CaCO3 (to je vám známý vápenec) a vnější ochranné vrstvy a to je organické periostracum, tvořené bílkovinou konchiolinem. Periostracum je odolné proti působení kyselých sloučenin, které by mohly vápenatou vrstvu rozleptat. Uvnitř ulity bývá slaboučká perleťová vrstvička ze směsi aragonitu (forma vápence) a konchiolinu. Silnou perleťovou vrstvu mají lastury mlžů. 
pneumostome
Dýchací otvor plžů.
scalariform?
Někdy se závity ulity napojují schodovitě, viz obrázek dole.
selekce?
To je odstraňování zjevně (fenotypově) špatných jedinců, nebo výběr zjevně kvalitních jedinců. V F1 bychom měli do chovu použít ty největší a nejhezčí plže (máme-li jich ovšem dostatek), v F2 ev. F3 velice pěkný průměr (a největších se zbavit prodejem, pro náš chov už by nebyli přínosem, ale v kombinaci s nepříbuzným jedincem by mohli zase nějaké kvality ukázat. Ovšem to už je na snaze dalšího chovatele). Chovatel by si měl vytvořit hned v počátku několik skupin pro vytváření kombinací v dalších spojeních. Ovšem to vše je prostorově i vkladově náročné a může to praktikovat jen minimum lidí.
V žádném případě bychom neměli vynakládat čas na záchranu či zlepšení nekvalitních šneků, bylo by to mrhání silami a výsledek špatný.
substrát
Podklad, živná půda. Pro africké šneky se používá lignocel podle návodu na použití nebo rašelina s příměsí jemně mletého dolomitu na vyrovnání Ph. Plži přijímají z půdy vápník  přímou konzumací substrátu, ale i nohou při plazení, protože tato schopnost je jim dána. 
schéma ulity Wikipedia.png
schéma ulity Wikipedia.png
P2230093.JPG
odchylka ve výstavbě ulity - scalariform
odchylka ve výstavbě ulity - scalariform
1-P7020191.JPG
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mad snailer 

 sadraphael@seznam.cz


Vážení přátelé, pokud mi chcete poslat zprávu, tak na tuto mailovou adresu.
Nepoužívejte rubriku poskytovatele Poslat zprávu.  

Limax cinereoniger
Limax cinereoniger
12. 2. 2012 jsme si to tu založili.
Img_0033.jpg
Kopírování textů
Tyto stránky vznikly v době, kdy na českém internetu chyběly ucelené a podrobnější informace o achatinách. Na vytvoření tohoto webu, sehnání potřebných informací, překladech z cizích jazyků, shánění fotografií apod. jsme strávili opravdu hodně času. Pod každým článkem je podepsán jeho skutečný autor - tedy člověk, který sehnal informace a zpracoval je do této konečné podoby. Žádný z textů není "ukraden" odjinud a také všechny fotografie jsou zde uveřejněny se souhlasem jejich autorů. Pokud jsme nepsali z "vlastních zkušeností", pak dole pod článkem najdete odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali informace.
Jakékoliv kopírování textů, fotografií nebo dokonce celých článků bez našeho vědomí považujeme za neetické, neférové a v podstatě ubohé jednání.
 
Není důvod zaplavit internet tisícem stejných nicnevypovídajících stránek. Pokud chcete přispět k osvětě, zkuste zpracovat něco, co tu ještě není... ;)
Máte-li spisovatelské ambice a baví vás psát něco nového... přidejte se k nám a staňte se spolutvůrci webu...;) Jeden kvalitní web s kompletními informacemi je vždy lepší než 10 neúplných;)

Pokud přesto toužíte po nějaké té fotce apod... napište na e-mail. My nekoušeme ;)
Za kolektiv autorů: Bebecha (12. 5. 2008), mad snailer (12. 2. 2012)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one