Nepodepsané příspěvky a fotografie - mad snailer. 
Odborný PC poradce - HH.

Vítejte v tajuplném světě Achatin

P7100075a.jpg
   Víte, že

stručné i obsáhlejší informace o rúzných plžích můžete najít na spřátelených stránkách 
http://www.snailworld.eu/articles.php?article_id=239

 

se vylíhla šnečí dvojčata? 
 
Větší mládě se vylíhlo 14. 7., ale nedokázalo úplně rozbít skořápku. Normálně konzumovalo a rostlo, ale první závity zůstaly ve skořápce  a nerostly. Je vidět, jak ji ulita obrůstá. Teprve po 2 týdnech jsem skořápku rozlámala, abych šnečka zcela vybavila, a objevila v ní druhé mládě, které se nemohlo vyklubat. I toto mládě je živé!!!!!!!!
kmen měkkýšů (Mollusca) je jednou z nejúspěšnějších skupin živočichů? Žijí ve vodách sladkých i slaných i na  souši. Počátek jejich vývoje spadá do prvohor (kambrium - asi před 500 miliony lety). Schránky vymřelých (fosilních) druhů se staly důležitou pomůckou při určování stáří geologických vrstev. Měkkýši s vápenitými schránkami se dělí  do  šesti tříd:
1)  
plži Gastropoda, 
nejpočetnější, mají zpravidla  spirálovitě vinutou ulitu.
2) mlžiBivalvia, mají dvě misky spojené ve vrcholu.
3) paplži 
chroustnatkyPolyplacophora,  mají schránku tvořenou z osmi příčných destiček.
4) 
kelnatkyScaphopoda se zajímavou rourkovitou, na obou koncích otevřenou schránkou.
5) hlavonožciCephalopoda, nejdokonalejší, nevytvářejí až na malé výjimky vnější schránku. Od nich pochází známá "sépiová kost", jejich vnitřní opora.
6) přílipkovci  - 
Monoplacophora, nejprimitivnější,  vytvářejí široce kuželovitou schránku.
odolnost druhu Hadra webbi je značná?
Včera jsem potkala v komoře ulitu hadry. Vypadala prázdná, ale po zkušenostech s takovými ulitami jsem ji opláchla a vložila do vlhké krabičky. Za 2 hodiny už se tam procházel šneček.
Ale! Kde se vzala v komoře hadra? Od ledna už je nechovám. Jedině se tam mohla dostat s vánočním stromkem, který stával blízko jejich terária v obýváku a byl uložen na Tři krále. V komoře je zima, 10, někdy i jen 8 st. Je tam sucho a žádná strava pro šnečky. A přesto tam mládě přežilo 3 a půl měsíce!

larvy evropských ( i amerických) světlušek dokážou spořádat slimáka? A ukousnutím očí se dostanou na tělo i plžům s budkou?

chameleon Jacksonův se živí i plži? A možná to dělají i jiní chameleoni.

bakterie Aeromonas liquefaciens, která se vyskytuje ve vodním prostředí a napadá ryby, může být u šneků příčinou fatálních gastroenteritid? Byla prokázána u odchytových a. achatin i fulik.

18. 11. se v HK konaly dostihy šneků? Třídu Baby Derby vyhrála Gejša, Achatina achatina z chovatelské stanice mad snailer. Za 5 minut "uběhla" 33 cm :)

pěkné ulity Achatinidae si můžete prohlédnout zde?
 http://www.femorale.com.br/shellphotos/thumbpage.asp?family=achatinidae

se šneky se ve světě obchoduje v obrovských množstvích? Výňatek z jednoho inzerátu: 

  • snail product picture
  • snail hlemýžď

    1.Port:douala 1.Port: Douala
    2.best quality brown snail:brown 2.best kvalita hnědá hlemýžď: hnědá
    3.Minimum Order Quantity:5 Ton/Tons ton 3.Minimum objednávací množství: 5 Ton / Tuny tuna
    4.Model Number:00237-70167482 4.Model Počet :00237-70167482 

i česká malakofauna má své oblovky? Jsou však  s africkými oblovkami velikostně nesrovnatelné, např. Cochlicopa lubricella - oblovka drobná měří  5 mm.

v úžinách kolem Singapuru operuje tanker na tekuté chemikálie jménem Achatina o délce 127 m? 

Hadra webbi Australia je celkem odolný šneček? Příhoda: Před měsícem jsem zakoupila rostlinu do jejich tera. Aby nebyla ve styku se substrátem, jehož kyselost byla snížena přimícháním dolomitu, nechala jsem ji v květináčku a "zašroubovala" do zeminy v teráriu. Když jsem květináč se skomírající rostlinou po měsíci vyjmula, poznala jsem, že jsem pod něj vtiskla jednu hadru a to ještě vzhůru nohou. Ulita byla plná hlíny, šneka nevidět. Přesto jsem mu poskytla vlahou koupel a vložila do terária. Po několika dnech jsem viděla, že šnek žije.

takzvaní banánoví slimáci rodu Ariolimax z Ameriky jsou patrně přesvědčení, že se jim bude lépe dařit jako samečkům obklopeným harémem partnerek? Snad jen tím se dá vysvětlit krutost, se kterou se snaží partnerovi při páření odkousnout jeho mužskou chloubu. Vyrábějí si tak další samičky do zásoby. Mnohem tolerantnější jsou mořští zadožábří plži zejové. Oddávají se skupinovým radovánkám, při kterých se seřadí do jakéhosi vláčku. První plž funguje jenom jako samička a poslední jako samec, ti uprostřed si však užívají z obou stran. Přední část těla plní samičí a zadní zase samčí funkci. Občas se vedoucímu zejovi podaří zachytit toho posledního. Spojí se s ním, čímž vytvoří dokonale spravedlivé bisexuální kolečko.

maso suchozemského plže obsahuje z 1/6 bílkoviny, 1/100 tuky a zbytek v podstatě vodu? Vitamínů má zanedbatelné množství, stejně jako minerálních látek - jen obsahem Mg se vyrovná ostatním masům.

v ČR se ročně průměrně nasbírá za pouhé 2 měsíce (duben a  květen) asi  500 000 kg hlemýžďů? Představuje to 25 000 000 kusů. Vykupují se jen ti, kteří dosáhnou průměru ulity nad 3 cm. 

si můžete bez většího úsilí založit chov českých minišnečků? Stačí nabrat v lese na vlhčím místě bukovou hrabanku a kousek ztrouchnivělého dřeva, kůry a mechu. Dáte tera na nepříliš teplé místo, budete opatrně rosit a po čase uvidíte, co zajímavého se v něm objeví.

vaše právě uhynulá šnečata se mohla stát obětí brouků drabčíků? V různých ekosystémech u nás žije několik set druhů, z nichž některé nedosahují větší délky než 1 - 3 mm. V půdě jsou velmi užiteční, protože jsou nejen konzumenty rostlinných a živočišných zbytků, ale i predátory hlístic, roztočů a jiných půdních mikroorganismů, avšak zpracují též snůšky plžů a dokonce i malé plže. I pro člověka citelně koušou. Drabčíky si zanesete do terárií lesními houbami.

3 druhy achatin jsou na Červené listině ohrožených druhů? Achatina vignoniana, Archachatina knorri, Archachatina bicarinata

dusíkaté látky z krevní plazmy se filtrují v ledvinách achatiny, odlučuje se voda a kyselina močová odchází vylučovacím otvorem jako bílá nahnědlá pasta?

achatiny nemají k vnímání světla jenom tykadla, ale také světločivné buňky na vrchní straně nohy, takže náhlý stín vyvolá reflex stažení těla do ulity? Je to ochrana před útokem predátora. Jiné buňky na noze informují plže o vlhkosti a teplotě okolí.

šnek má v zadní části hlavy rovnovážné ústrojí, které má podobu páru měchýřků (statocysty), v nichž je tekutina s vápenitými kužílky (statolity), jejichž pohyb šnekovi při lezení napoví jeho polohu?

kromě obratlovců mají oko s čočkou pouze měkkýši, tudíž i šneci? Jejich čočka je však málo flexibilní, a tak jim poskytuje pouze neostrý obraz okolí. (Zato kalmaři a krakatice vidí velice dobře.)

sepiová kost má spodní stranu tvořenu pevným kalcitem, k ní přiléhá  křehká porézní aragonitová vrstva s mnoha mikroskopickými plynovými komůrkami, uspořádaná do lamel? S růstem sépie přirůstají jednotlivé lamely, u tropických druhů jedna denně, u chladnomilnějších jedna za dva až tři dny.

Achatina fulica se r. 1936 dostala i na Havajské ostrovy, kam si pár přivezla jedna dáma jako domácí mazlíčky na svou zahradu? Ve všech tropických krajinách, kam se dostaly, fuliky doslova explodovaly a staly se pohromou nejen pro pěstované plodiny, ale i pro domácí druhy plžů, jejichž prostředí obsadily - tak třeba i v západní Africe (Ghana) potlačují místní specializovanější druhy.

druhy achatin  na západě tropické Afriky (většinou Archachatiny) žijí především v hustých deštných lesích s kyprou vrstvou zeminy, menší druhy i na stromech, skryty v listoví, zatímco na východě kontinentu (Lissachatiny) v řidších lesích, dokonce i na travnatých savanách a v kulturních porostech, kde navíc způsobují značné škody?
i šnek může vyhrát život? Příhoda: Balím věci na burze, taky jednu prázdnou ulitu albopikty. Proč je uvnitř špinavá? Chci to vyklepat a ejhle! asi 3centimetrová ulita uvnitř! Vyklepu ji a je to živá zavíčkovaná panterka. Při poslední burze tam zalezla a přežila tam beze všech prostředků 3 týdny. Na rozdíl od zbytku panterek nešla na mrazák - vyhrála život. 
Archachatina machachensis z jižní Afriky dokáže přežít mrazivou zimu v horách?
Achatina dammarensis se dokázala adaptovat na život v poušti Namibie a Botswany? Ale při povrchním hledání se mi nepodařilo o ní najít  podrobnosti, možná se to podaří vám.
v roce 2007 se myslelo, že nemůže dojít k samooplodnění u achatin? My však už víme, že A. immaculata immaculata... Lidské poznání jde stále kupředu ;)
v německé publikaci z roku 2007 se píše, že není povědomost o tom, že by v terarijních chovech existoval šnek s albinotickou ulitou a zároveň i s albinotickou nohou? :)
zatímco šnek (očima na horních tykadlech) vidí na vzdálenost asi  5cm,  ucítí zajímavou potravu (spodním párem čichových tykadel) na 45 cm?
na světě žije asi 100.000 - 130.000 druhů měkkýšů (Mollusca), velká část také v moři? Plži (Gastropoda) jsou z nich svými 50 -100.000 druhů nejpočetnější
známé druhy achatin najdete v této tabulce?
apex je zárodečná ulita ve vajíčku a  velikostí vejce je určen jeho tvar ? Proto podle tvaru apexu lze odlišit achatiny od archachatin.
mnoho fotek nejrůznějších šneků najdete zde http://www.flickriver.com/search/snails/
na jednom malém ostrově při pobřeží Guineje žije Archachatina bicarinata, která má levotočivou ulitu?
na zbarvení ulity má kromě činnosti žláz v plášti vliv i životní prostředí - složení substrátu, množství slunečního svitu, vlhkost, a tak prý albinotické ulity se častěji vyskytují  v suchých regionech a také v terarijních chovech? Obecně v suchých oblastech a savanách  převládají druhy s ulitami méně výraznými, ve vlhkých zarostlých biotopech výrazně žíhané a zbarvené.
chodidlo šneka se skládá ze tří podélných pruhů, z nichž jen prostřední vyrábí svým svalstvem pohyb? Pravděpodobně je tomu tak i u slimáků, z kterých Limax cinereoniger má postranní pruhy tmavé a prostřední světlý (moje úvaha).
vědci konečně odhalili pravý význam "šípu lásky"Čtěte zde
vejce Limicolaria martensiana vyžadují 13 až 23 dnů pro líhnutí v období dešťů, ale v období sucha jsou vejce uchována in utero ( v děloze), kde se vylíhnou, když šnek estivuje, a mladí jsou tam uloženi? Limicolaria martensiana je proto během dešťů oviparní (vejcorodá) a ovoviviparní (živovejcorodá - jako zanzibarica) během období sucha (OWINY 1974).  Ovoviviparita nebyla pozorována v L. flammea.
tolik potomků by za svůj život mohli zanechat 2 šneci, kdyby se nechala všechna vejce vylíhnout a žádný potomek nepřišel o život?
Parents          
End Generation
 
Year 1 2 3 4 5
0 0
1 200 0
2 600 40,000
3 800 360,000 1.6 x 10 na 9
4 400 640,000 129.6 x 10 na 9 2.6 x 10 na 18
5 200 160,000 409.6 x 10 na 9 16,800 x 10 na 18 6.8 x 10 na 36 = 6,8 a 36 nul!
 Kdyby se stejně rozmnožili všichni tito potomci, za život rodičovské generace by pokryli zeměkouli vrstvou 720.000 000.000 000 mil tlustou.
Tak nedělejte tragedii z toho, když dá pár chovatelů vajíčka nebo šnečky na mrazák :))
V přírodě se u fulik reprodukčního věku, tj. asi 300 dní dožije jen 5% ze snůšky. Většina mláďat uhyne na choroby a cizopasníky, spousta se stane kořistí ptáků a jiných predátorů. A ani pak to nemají jisté.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mad snailer 

 sadraphael@seznam.cz


Vážení přátelé, pokud mi chcete poslat zprávu, tak na tuto mailovou adresu.
Nepoužívejte rubriku poskytovatele Poslat zprávu.  

Limax cinereoniger
Limax cinereoniger
12. 2. 2012 jsme si to tu založili.
Img_0033.jpg
Kopírování textů
Tyto stránky vznikly v době, kdy na českém internetu chyběly ucelené a podrobnější informace o achatinách. Na vytvoření tohoto webu, sehnání potřebných informací, překladech z cizích jazyků, shánění fotografií apod. jsme strávili opravdu hodně času. Pod každým článkem je podepsán jeho skutečný autor - tedy člověk, který sehnal informace a zpracoval je do této konečné podoby. Žádný z textů není "ukraden" odjinud a také všechny fotografie jsou zde uveřejněny se souhlasem jejich autorů. Pokud jsme nepsali z "vlastních zkušeností", pak dole pod článkem najdete odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali informace.
Jakékoliv kopírování textů, fotografií nebo dokonce celých článků bez našeho vědomí považujeme za neetické, neférové a v podstatě ubohé jednání.
 
Není důvod zaplavit internet tisícem stejných nicnevypovídajících stránek. Pokud chcete přispět k osvětě, zkuste zpracovat něco, co tu ještě není... ;)
Máte-li spisovatelské ambice a baví vás psát něco nového... přidejte se k nám a staňte se spolutvůrci webu...;) Jeden kvalitní web s kompletními informacemi je vždy lepší než 10 neúplných;)

Pokud přesto toužíte po nějaké té fotce apod... napište na e-mail. My nekoušeme ;)
Za kolektiv autorů: Bebecha (12. 5. 2008), mad snailer (12. 2. 2012)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one